معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در فرآيندهاي توليد آهن و فولاد

استاندارد ” معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در فرايندهاي توليد آهن و فولاد ” كه پيش نويس آن توسط سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور تهيه و تدوين شده و در جلسه كميته
۱۳۸۶ مطابق با مواد قانوني بند ( الف) ماده ۱۲۱ /۴/ تصويب معيارهاي مصرف انرژي در وزارت نفت مورخ ۱۹
قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مصوبات شوراي
عالي استاندارد مورد تائيد قرار گرفته است، اينك به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانين و مقررات
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملي ايران منتشرمي
گردد.

دانلود استاندارد تولید آهن و فولاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.